DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA

DNEVNI BORAVAK ZA STARA LICA

Broj projekta:

010

Lokacija:

Golubovci – Podgorica, Crna Gora

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Status:

Konkursno rješenje, 2. nagrada, 2020.

Projektni tim: 

Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Saradnici:

Denis Tahirović