ISTOČNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA

ISTOČNA TRIBINA GRADSKOG STADIONA

Brojprojekta:

007

Lokacija:

Podgorica, Crna Gora 

Investitor:

Fudbalski savez Crne Gore

Status:

Konkursno rješenje –1.nagrada, 2020.

Projektni tim: 

Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Saradnici:

Denis Tahirović