I GIMNAZIJA

I GIMNAZIJA

Broj projekta:

001

Lokacija:

Osijek, Hrvatska

Investitor:

Osiječko-baranjska županija

Status:

Konkursno rješenje –3.nagrada, 2018.

Projektni tim:

Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Saradnici:

Andrija Vrdoljak