EKONOMSKA ŠKOLA

EKONOMSKA ŠKOLA

Brojprojekta:

002

Lokacija:

Vukovar, Hrvatska

Investitor:

Grad Vukovar

Status:

Konkursno rješenje, 2018.

Projektni tim:

Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Saradnici:

Nina Simović