TRG BOŽANE VUČINIĆ

TRG BOŽANE VUČINIĆ

Brojprojekta:

005

Lokacija:

Podogorica, Crna Gora

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Status:

Konkursno rješenje, 2. nagrada, 2020.

Projektni tim: 

Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Saradnici:

Mina Gutović