TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA

TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA

Broj projekta:

015

Lokacija:

Podogorica, Crna Gora

Investitor:

Glavni grad Podgorica

Status:

Konkursno rješenje, 2021.

Projektnitim: 

Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Saradnici:

Denis Tahirović

Nađa Pejović