OSNOVNA ŠKOLA TOLOŠI

OSNOVNA ŠKOLA TOLOŠI

Brojprojekta:

004

Lokacija:

Podgorica, Crna Gora 

Investitor:

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Status:

Konkursno rješenje –1.nagrada, 2020.

Idejno rješenje, 2020.

Glavni projekat, 2021.

Projektni tim: 

Ivan Jovićević

DušanĐurović

Saradnici:

Mina Gutović

Nina Simović

Anđela Vukićević

Denis Tahirović